मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विकं निजकर्म तत् ।

राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम् ॥२३॥

सकळ कर्मक्रियाचरण । संकल्पेंवीण आपण।

सहजें होय ब्रह्मार्पण । हें निर्गुण साधन शोधितसत्वें ॥८॥

वर्णाश्रमधर्म सकळ । आचरे परी न वांछी फळ ।

माझे भक्तीचें प्रेम प्रबळ । हें कर्म केवळ सात्विक ॥९॥

माझें भजन हाचि स्वधर्म । याचि नांव गा निजकर्म ।

ऐसें ज्यासी कळे वर्म । सात्त्विक कर्म या नांव ॥३१०॥

स्वधर्म आचरोनि सकळ । इंद्रादि देवां यजनशीळ ।

जो वांछी इहामुत्र फळ । हें कर्म केवळ राजस ॥११॥

जे कर्मीं प्रकट हिंसा घडे । कां आमिचारिक करणें पडे ।

स्वरुपें जें कर्म कुडें । तें जाण धडपुडें तामस ॥१२॥

जेथ दांभिक कर्माचरु । जेथ साधूंसी अतिमत्सरु ।

जेथ निंदेचा प्रबळ भरु । तो कर्मादरु तामस ॥१३॥

आतां त्रिगुण आणि निर्गुण । यांचें चतुर्विध लक्षण ।

या श्लोकीं श्रीकृष्ण । स्वमुखें आपण सांगत ॥१४॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी