श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः ।

जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥२७॥

मुख्य भक्तीचें कारण । हरीचे जन्म-कर्म-गुण ।

पूर्ण श्रद्धा करावे श्रवण । हरिकीर्तन स्वानंदें ॥५४४॥

हरिकीर्तनाचिया जोडी । सकळ साधनें केलीं बापुडीं ।

अद्भुत कर्में हरीचीं गाढीं । गातां अति‍आवडी उल्हासे ॥५४५॥

शिळा तारिल्या सागरीं । गोवर्धन धरिला करीं ।

निद्रा न मोडितां सकळ नगरी । द्वारकेमाझारीं आणिली मथुरा ॥५४६॥

निमाला गुरुपुत्र दे आणूनि । मुखें प्राशिला दावाग्नि ।

गत गर्भ आला घे‍ऊनि । निजजननीतोषार्थ ॥५४७॥

अजन्म्या जन्में नेणों किती । अकर्म्याचीं कर्में गाती ।

अगुणाचे गुण वर्णिती । तेणें श्रीपति सुखावे ॥५४८॥

जो सुखैकमूर्ति निजस्वभावें । तोही जन्म-कर्म-गुणवैभवें ।

गातां कीर्तनीं अतिसुखावे । स्वानंदगौरवें डुल्लतु ॥५४९॥

ऐशी कीर्तनीं गातां कीर्ति । निर्मळ होय चित्तवृत्ति ।

तेथें ठसावे ध्यानस्थिति । ऐक ते नृपती सांगेन ॥५५०॥

मुकुट कुंडलें मेखळा । कांसे कसिला सोनसळा ।

आपाद रुळे वनमाळा । घनसांवळा घवघवित ॥५५१॥

ऐशी मूर्ती सुरेख सगुण । कां निरसून रूप नाम गुण ।

ध्यानीं ठसावे निजनिर्गुण । ब्रह्म परिपूर्ण पूर्णत्वें ॥५५२॥

ऐसें ठसावतां ध्यान । भक्तांची सबाह्य क्रिया पूर्ण ।

ते ते होय कृष्णार्पण । स्त्रीपुत्रादि जाण सर्वस्वें ॥५५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी