जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना ।

न तप्यसेऽग्निना मुक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव द्विपः ॥२९॥

कामलोभदावाग्नी । माजीं जळतां लोक तीन्ही ।

देखत असों जी नयनीं । वेगळा कोणी दिसेना ॥७॥

ते दावाग्नीमाजीं असतां । तूं न पोळसी गा अवधूता ।

नवल तूझी अक्षोभ्यता । नकळे सर्वथा आम्हांसी ॥८॥

वणवा जळे दोंही थडीं । गजें गंगाजळीं दिधली बुडी ।

त्यासी न लागती तापाच्या वोढी । तैसें निरवडीं तूज देखों ॥९॥

ऐशीं द्वंद्वें तूज नातळती । दृढ राहिलासी ब्रह्मस्थितीं ।

कांही एक करीन विनंती । कृपामूर्ति दयाळूवा ॥३१०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी