गुणमय्या जीवयान्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया ।

गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ।

वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः ॥२॥

जे मूळ अज्ञानाची खाणी । जे संसारप्रवाहाची श्रेणी ।

जे तिहीं गुणांची जननी । माया राणी अनादि ॥२७॥

मायागुणयोगें पहा हो । सोळा कळांचा संभवो ।

तो वासनात्म्क लिंग देहो । जीवासी पहा हो दृढ झाला ॥२८॥

ज्या लिंगदेहाचिये प्राप्ती । भोगी नाना सुखदुःखसंपत्ती ।

पडे स्वर्गनरकआवर्ती । मिथ्यामरणपंक्ती स्वयें सोशी ॥२९॥

वंध्यापुत्राचा घराचार । तैसा जीवासी संसार ।

देहाभिमानें केला थोर । अपरंपार अनिवार्य ॥३०॥

तेथ गुरुवाक्यें ज्ञानानुभवो । पाहतां मायेचा अभावो ।

लिंगदेह झाला वावो । जीव जीवभावो तो मिथ्या ॥३१॥

जेवीं उगवलिया गभस्ती । अंधारेंसीं हारपे राती ।

तेवीं गुरुवाक्यें ज्ञानप्राप्ती । मायेची स्थिती मावळे ॥३२॥

एवं नासल्या गुणविकार । जीवन्मुक्त होती नर ।

जेवीं कां कुलालचक्र । भंवे साचार पूर्वभ्रमणें ॥३३॥

तेवीं प्रारब्धशेषवृत्तीं । ज्ञाते निजदेहीं वर्तती ।

वर्ततांही देहस्थिती । देहअहंकृती असेना ॥३४॥

जेवीं कां छाया आपुली । कोणीं गांजिली ना पूजिली ।

परी कळवळ्याची न ये भुली । तेवीं देहींची चाली सज्ञाना ॥३५॥

तो देहाचेनि दैवमेळें । जरी विषयांमाजीं लोळे ।

परी विकाराचेनि विटाळें । वृत्ति न मैळे अणुमात्र ॥३६॥

त्यासी विषयांचें दर्शन । समूळत्वें मिथ्या जाण ।

करितां मृगजळाचें पान । करा वोलेपण बाधीना ॥३७॥

गगनकमळांचा आमोद । जैं भ्रमर सेवी सुगंध ।

तैं सज्ञाना विषयसंबंध । निजांगीं बाध लागतां ॥३८॥

असो अतर्क्य मुक्तांची स्थिती । परी मुमुक्षांलागीं श्रीपती ।

नियमाची यथानिगुती । निजात्मप्राप्तीलागीं सांगे ॥३९॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी