युयुधः क्रोधसंरब्धा, वेलायामाततायिनः ।

धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरर्ष्टिभिः ॥१४॥

क्रोधें नेत्र रक्तांबर । वेगें वोढूनि हातियेर ।

समुद्रतीरीं महावीर । युद्ध घोरांदर ते करिती ॥१३॥

धनुष्यें वाऊनियां जाणा । बाण सोडिती सणसणां ।

खङगें हाणिती खणखणां । सुहृदांच्या प्राणां घ्यावया ॥१४॥

एकीं उचलोनियां भाले । परस्परें हाणिते झाले ।

एकीं गदा उचलोनि बळें । वीर कलेवरें पाडिती ॥१५॥

एक तोमरें लवलाहीं । राणीं खवळले भिडती पाहीं ।

एक टोणप्याच्या घायीं । वीर ठायीं पाडिती ॥१६॥

यापरी चतुरंगसेना । मिसळली रणकंदना ।

आपुलालिया अंगवणा । गज रथ रणा आणिती ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी