युयुधः क्रोधसंरब्धा, वेलायामाततायिनः ।

धनुर्भिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरर्ष्टिभिः ॥१४॥

क्रोधें नेत्र रक्तांबर । वेगें वोढूनि हातियेर ।

समुद्रतीरीं महावीर । युद्ध घोरांदर ते करिती ॥१३॥

धनुष्यें वाऊनियां जाणा । बाण सोडिती सणसणां ।

खङगें हाणिती खणखणां । सुहृदांच्या प्राणां घ्यावया ॥१४॥

एकीं उचलोनियां भाले । परस्परें हाणिते झाले ।

एकीं गदा उचलोनि बळें । वीर कलेवरें पाडिती ॥१५॥

एक तोमरें लवलाहीं । राणीं खवळले भिडती पाहीं ।

एक टोणप्याच्या घायीं । वीर ठायीं पाडिती ॥१६॥

यापरी चतुरंगसेना । मिसळली रणकंदना ।

आपुलालिया अंगवणा । गज रथ रणा आणिती ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel