सन्तुष्टा श्रद्दधत्येतद्यथालाभेन जीवती ।

विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै ॥३९॥

शरण गेलियापाठीं । सहज संतुष्ट मी ये सृष्टीं ।

स्वभावें सत्‌श्रध्दा पोटीं । जीविका गांठी अदृष्ट ॥६९॥

मुनीश्वर भोगिती निजात्मा । त्या मी भोगीन आत्मयारामा ।

जो का पुरवी निष्कामकामा । तो परमात्मा वल्लभू ॥२७०॥

ब्रह्मादिक समर्थ असती । ते सांडूनियां निश्चितीं ।

भगवद्‍भजनाची स्थिती । अतिप्रीती कां म्हणसी ॥७१॥

मजसारिखिया दुराचारी । जड जीवांतें उद्धरी ।

तारकु तोचि भवसागरीं । स्वामी श्रीहरि कृपाळु ॥७२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel