ब्रह्मशापोपसंसृष्टे, स्वकुले यादवर्षभः ।

प्रेयसीं सर्वनेत्राणां, तनुं स कथमत्यजत् ॥२॥

ब्रह्मशापें श्रीकृष्णनाथ । निःशेष निजकुळासी घात ।

कैसेनि करविला एथ । हें सुनिश्चित सांगावें ॥२०॥

जननयना आल्हादकर । कृष्णतनु अतिसुंदर ।

जीसी देखतांचि त्रिनेत्र । हर्षें निर्भर स्वानंदें ॥२१॥

ऐशी आल्हादकारक तनु । कैसेनि सांडी श्रीकृष्णु ।

ब्रह्मशापासी भिऊनु । तो कां निजतनु सांडिता झाला ॥२२॥

कृष्ण परब्रह्म परिपूर्ण । त्यासी बाधीना शापबंधन ।

तोही सत्य करी ब्रह्मवचन । यादववंशीं तनु सांडूनी ॥२३॥

दृष्टीं देखतां श्रीकृष्ण । सुखें सुखावे जीवप्राण ।

त्याच्या सौंदर्याचें निरुपण । राजा आपण सांगत ॥२४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी