ब्रह्मशापोपसंसृष्टे, स्वकुले यादवर्षभः ।

प्रेयसीं सर्वनेत्राणां, तनुं स कथमत्यजत् ॥२॥

ब्रह्मशापें श्रीकृष्णनाथ । निःशेष निजकुळासी घात ।

कैसेनि करविला एथ । हें सुनिश्चित सांगावें ॥२०॥

जननयना आल्हादकर । कृष्णतनु अतिसुंदर ।

जीसी देखतांचि त्रिनेत्र । हर्षें निर्भर स्वानंदें ॥२१॥

ऐशी आल्हादकारक तनु । कैसेनि सांडी श्रीकृष्णु ।

ब्रह्मशापासी भिऊनु । तो कां निजतनु सांडिता झाला ॥२२॥

कृष्ण परब्रह्म परिपूर्ण । त्यासी बाधीना शापबंधन ।

तोही सत्य करी ब्रह्मवचन । यादववंशीं तनु सांडूनी ॥२३॥

दृष्टीं देखतां श्रीकृष्ण । सुखें सुखावे जीवप्राण ।

त्याच्या सौंदर्याचें निरुपण । राजा आपण सांगत ॥२४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel