एवं नष्टेषु सर्वेषुः कुलेषु स्वेषु केशवः ।

अवतारितो भुवो भार, इति मेनेऽवशेषितः ॥२५॥

स्वकुळ नाशूनि श्रीधर । अवशेष धराभार ।

उतरला मानी चक्रधर । तेणें सुखें थोर सुखावे ॥६५॥

जेवीं कां आलें पेरी माळी । निजजीवनें प्रतिपाळी ॥

शेखीं तोचि खणे समूळीं । तेवीं यदुकुळीं श्रीकृष्ण ॥६६॥

यादव निजबळें प्रतिपाळी । त्यातें स्वयें निजांगें निर्दळी ।

हें दाखवितां वनमाळी । ममतामेळीं अलिप्त ॥६७॥

कृष्ण पाळी यादवां समस्तां । त्यांची दाविली अतिममता ।

शेखीं करुनि कुळाचे घाता । निरभिमानता हरि दावी ॥६८॥

स्त्रीपुत्रेंसीं निजजीविता । सकळ कुळाच्या होतां घाता ।

ज्ञात्यासी नुपजे ममता । ते ’नित्यमुक्तता’ हरि दावी ॥६९॥

ज्ञात्यासी नाहीं अहंममता । तेचि दावावया तत्त्वतां ।

कुळेंसीं होतां पुत्रघाता । स्वप्नींही ज्ञाता ग्लानि नेणे ॥१७०॥

ब्राह्मणाचा शाप दारुण । अन्यथा हों नेदी श्रीकृष्ण ।

निजकुळ निर्दळी आपण । विप्रवचनसत्यत्वा ॥७१॥

करुनि कुळक्षयाचें काम । सुख मानी पुरुषोत्तम ।

तें देखोनि म्हणे बळराम । अवतारकर्म संपलें ॥७२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी