पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद् दारवीमपि ।

स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥

पहा पां षष्टिहायन भद्रजाती । त्यांपुढें मनुष्य तें किंती ।

ते हस्तिणीचे अंगसंगतीं । बंधन पावती मनुजांचें ॥२२॥

जो दृष्टीं नाणी मनुष्यांसी । तो स्त्रियां वश केला मानवांसी ।

त्यांचेनि बोलें उठी बैसी । माथां अंकुशीं मारिजे ॥२३॥

एवं जिणावया संसारासी । जे स्वधर्मनिष्ठ संन्यासी ।

तिंही देखोनि योषितांसी । लागवेगेंसी पळावें ॥२४॥

नको स्त्रियांची भेटी । नको स्त्रियांसी गोष्टी ।

स्त्री देखतांचि दिठीं । उठाउठीं पळावें ॥२५॥

पळतां पळतां पायांतळी । आल्या काष्ठाची पुतळी ।

तेही नातळावी कुशळीं । निर्जीव स्त्री छळी पुरुषातें ॥२६॥

अनिरुद्धें स्वप्नीं देखिली उखा । तों धरूनि नेला चित्ररेखा ।

बाणासुरें बांधिला देखा । कृष्णा सखा जयाचा ॥२७॥

त्यासी सोडवणेलागीं हरी । धांवतां आडवा आला कामारी ।

युद्ध जालें परस्परीं । शस्त्रास्त्री दारुण ॥२८॥

एवं हरिहरां भिडतां । जो बांधला स्वप्नींचिया कांता ।

तो सहसा न सुटेची शोचितां । इतरांची कथा कायसी ॥२९॥

पहा पां स्वप्नींचिया कांता । अनिरुद्धासी केली निरुद्धता ।

मा साचचि स्त्री हाती धरितां । निर्गमता त्या कैचा ॥१३०॥

'पुरुष' आपणया म्हणविती । सेखीं स्त्रियांचे पाय धरिती ।

त्यांसी कैसेनि होईल मुक्ती । स्त्रीसंगतीं अधःपात ॥३१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel