पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद् दारवीमपि ।

स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥

पहा पां षष्टिहायन भद्रजाती । त्यांपुढें मनुष्य तें किंती ।

ते हस्तिणीचे अंगसंगतीं । बंधन पावती मनुजांचें ॥२२॥

जो दृष्टीं नाणी मनुष्यांसी । तो स्त्रियां वश केला मानवांसी ।

त्यांचेनि बोलें उठी बैसी । माथां अंकुशीं मारिजे ॥२३॥

एवं जिणावया संसारासी । जे स्वधर्मनिष्ठ संन्यासी ।

तिंही देखोनि योषितांसी । लागवेगेंसी पळावें ॥२४॥

नको स्त्रियांची भेटी । नको स्त्रियांसी गोष्टी ।

स्त्री देखतांचि दिठीं । उठाउठीं पळावें ॥२५॥

पळतां पळतां पायांतळी । आल्या काष्ठाची पुतळी ।

तेही नातळावी कुशळीं । निर्जीव स्त्री छळी पुरुषातें ॥२६॥

अनिरुद्धें स्वप्नीं देखिली उखा । तों धरूनि नेला चित्ररेखा ।

बाणासुरें बांधिला देखा । कृष्णा सखा जयाचा ॥२७॥

त्यासी सोडवणेलागीं हरी । धांवतां आडवा आला कामारी ।

युद्ध जालें परस्परीं । शस्त्रास्त्री दारुण ॥२८॥

एवं हरिहरां भिडतां । जो बांधला स्वप्नींचिया कांता ।

तो सहसा न सुटेची शोचितां । इतरांची कथा कायसी ॥२९॥

पहा पां स्वप्नींचिया कांता । अनिरुद्धासी केली निरुद्धता ।

मा साचचि स्त्री हाती धरितां । निर्गमता त्या कैचा ॥१३०॥

'पुरुष' आपणया म्हणविती । सेखीं स्त्रियांचे पाय धरिती ।

त्यांसी कैसेनि होईल मुक्ती । स्त्रीसंगतीं अधःपात ॥३१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी