ऐल उवाच - अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः ।

देव्या गृहीतकण्ठस्य, नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥७॥

ऐलगीताचा अनुताप । नाशी अगम्यागमनपाप ।

करी श्रोत्यांसी निष्पाप । साधकां कंदर्प बाधीना ॥९॥

जेवीं मदगज गजीसंगीं । नाना आपत्ति स्वयें भोगी ।

तेवीं उर्वशीच्या संभोगीं । झाला विरागी पुरुरवा ॥११०॥

जो उर्वशीलागीं अनुरक्त । तोचि तिसीं झाला विरक्त ।

तेणें वैराग्यें अनुतापयुक्त । स्वयें बोलत ऐलरावो ॥११॥

माझ्या मोहाचा विषयविस्तार । कामासक्त कामातुर ।

कुश्चित कंदर्पाचें घर । म्यांचि साचार सेविलें ॥१२॥

उर्वशीकामें अतिआसक्त । कामातुर झालें चित्त ।

तेणें म्यां जोडिला अनर्थ । थितें केलें व्यर्थ आयुष्य ॥१३॥

उर्वशी कंठसल्लग्न शस्त्र । आयुष्यच्छेदनीं सतेजधार ।

छेदिलें आयुष्य अपार । तें मी पामर स्मरेना ॥१४॥

कांताआलिंगन विषवल्ली । म्यां कंठीं घातली सुकाम भुलीं ।

तिणें आयुष्याची होळी केली । विवेक समूळीं गिळिला ॥१५॥

कामिनीकामआलिंगनीं । कंठीं पेटविला दावाग्नी ।

तो धडाडिला आयुष्यवनीं । विवेकअवनी जाळित ॥१६॥

नरदेहींचें उत्तमोत्तम । अमूल्य आयुष्य केलें भस्म ।

जळो जळो माझें कर्म । निंद्य अधर्म तो एक ॥१७॥

नरदेहींच्या आयुष्यपुष्टी । साधक रिघाले वैकुंठी ।

ज्ञाते ब्रह्म होती उठाउठीं । तें म्यां कामासाठीं नाशिलें ॥१८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी