कर्मभिगृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् ।

तिष्ठेद्वनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् ॥५५॥

गृहीं असोनि आश्रमस्थितीं । ज्यासी मुख्यत्वें भगवद्‍भक्ती ।

त्यासी आश्रमांतरप्राप्ती । न लगे निश्चितीं मद्‍भक्तां ॥८॥

तेंचि माझें कैसें भजन । स्वाहा स्वधा यज्ञदान ।

जें जें येथें अर्पे जाण । तें तें मदर्पण निश्चित ॥९॥

काळीं अकाळीं सर्वथा । भजनीं पालट नाहीं चित्ता ।

ऐशी ज्या गृहस्थाची अवस्था । तेणें असावें सर्वथा गृहाश्रमीं ॥५१०॥

ज्या कर्माची अतिआसक्ती । आणि विषयांची अनासक्ती ।

नाहीं ज्ञानयुक्त निजशांती । त्यासी वानप्रस्थीं । अधिकारु ॥११॥

ज्यासी विरक्ति शांति ज्ञानस्थिती । करतळामळक हस्तप्राप्ती ।

त्यासी संन्यासग्रहणस्थिती । जाण निश्चितीं अधिकार ॥१२॥

जाहलिया पुत्रसंतती । भार्या देऊनि पुत्राच्या हातीं ।

संन्यास करावा निश्चितीं । श्रुति ये अर्थीं संमत ॥१३॥

ज्यासी गृहस्थाश्रमीं नावडे भक्ती । अपार पोरांची संतती ।

जाहल्याही न धरी विरक्ती । जो वानप्रस्थीं रिघेना ॥१४॥

ज्याचा न फिटे विषयभ्रम । जो संन्यासी नव्हे निष्कर्म ।

त्याचें जाण निंद्य कर्म । स्वयें पुरुषोत्तम सांगत ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी