कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः ।

याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमसन्त्यजन् ॥२३॥

भिगुरटी कीटकींते धरी । कोंडी भिंतीमाजिले घरीं ।

ते मरणभयें ध्यान करी । निरंतरीं भ्रमरीचें ॥३९॥

तेणें तीव्रध्यानें ती कीटी । होऊनि ठाके भिंगुरटी ।

गगनीं चढे उठाउठी । प्रत्यक्ष दृष्टीं देखिजे ॥२४०॥

भिंगुरटी जड असंत । मूढ कीटी तिचें ध्यान करीत ।

तेणें तद्‌रूपता प्राप्त । तैसा भगवंत तंव नव्हे ॥४१॥

तो अज चिद्‌रूप सुखदाता । ज्ञाता अधिकारी ध्यानकरिता ।

तेथ तद्‌रूपता पावतां । विलंबू सर्वथा पैं नाहीं ॥४२॥

कीटकीस भ्रमरत्व जोडे । हें तीव्रध्यानें न घडतें घडे ।

विचारितां दोन्ही मूढें । जड जडें वेधिलें ॥४३॥

भगवद्ध्यान नव्हे तैसें । ध्याता भगवद्‌रूपचि असे ।

ध्याने भ्रममात्र नासे । अनायासें तद्‌रूप ॥४४॥

येणें देहें याचि वृत्तीं । आपुली आपण न जाणे मुक्ती ।

न घेववे भगवत्पदप्राप्ती । तैं वृथा व्युत्पती नरदेहीं ॥ ४५ ॥

वृथा त्याचें ज्ञान । वृथा त्याचें यजन याजन ।

वृथा त्याचें धर्माचरण । चैतन्यघन जरी नोहे ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी