एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम् ।

श्रेयसामुत्तमं मन्ये, स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥४॥

एवं श्रेष्ठपरंपरा । तुवां प्रकट केली दीनोद्धारा ।

दीनदयाळु तूं खरा । याही विचारा अवधारीं ॥२६॥

आश्रमधर्मविधिविधान । तेथ अधिकारी द्विजन्मे जन ।

त्यांसी कर्मबाधा बाधी गहन । गुंतले ब्राह्मण कर्मठत्वें ॥२७॥

तैसें नव्हे तुझें भजन । भजनाधिकारी सर्व वर्ण ।

दीनोद्धारी भजन पूर्ण । स्त्रिया शूद्रजन उद्धरिले ॥२८॥

कर्मीं गुंतले उत्तमोत्तम । भजनें उद्धरिले अधमाधम ।

भजनें सर्वांसही सुगम । भजनें स्वधर्मसार्थक ॥२९॥

भजनमहिमा निःसीम । अधमा पदवी उत्तमोत्तम ।

भजनहीन जे उत्तम । ते अधमाधम स्वयें होती ॥३०॥

सर्व वर्ण आणि आश्रम । भगवद्भजनें गति उत्तम ।

हेंचि भक्तीचें निजवर्म । भक्त निष्काम जाणती ॥३१॥

करुनियां भगवद्भक्ती । भक्त स्वयें भगवद्रूप होती ।

यालागीं भक्तांतें श्रीपती । अतिप्रीतीं मानिसी ॥३२॥

तुझें भजनपूजन करितां । तूं निजभक्तांचा होसी त्राता ।

तूंचि भक्तांसी सन्मान-दाता । ते पूजनकथा मज सांग ॥३३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी