कृतादिषु प्रजा राजन्‌, कलाविच्छन्ति संभवम् ।

कलौ खलु भविष्यन्ति, नारायणपरायणाः ॥३८॥

कीर्तनासाठीं चारी मुक्ति । हेचि कलियुगीं मुख्य भक्ति ।

यालागीं इंद्रादि देवपंक्ति । जन्म इच्छिती कलियुगीं ॥४१॥

स्वर्ग नव्हे भोगस्थान । हें विषयाचें बंदिखान ।

कलियुगीं सभाग्य जन । जन्मोनि कीर्तन हरीचें करिती ॥४२॥

जेथींच्या जन्मा देव सकाम । तेथ कृतादि युगींचे उत्तमोत्तम ।

प्रजा अवश्य वांछिती जन्म । कीर्तनधर्म निजभजना ॥४३॥

कृतयुगींचे सभाग्य जन । यागीं पावले स्वर्गस्थान ।

तेही कलियुगींचें जाण । जन्म आपण वांछिती ॥४४॥

कृत त्रेत आणि द्वापर । तेथीलही मुख्य नर ।

कलियुगीं जन्म तत्पर । निरंतर वांछिती ॥४५॥

तैंचे लोक करिती गोष्टी । चारी पुरुषार्थ कीर्तनासाठीं ।

कलियुगीं हे महिमा मोठी । धन्य धन्य सृष्टीं कलियुग ॥४६॥

जे असती धन्यभागी । ते जन्म पावती कलियुगीं ।

ऐसें कलीच्या जन्मालागीं । नर-सुर-उरगीं उत्कंठा ॥४७॥

तरावया दीन जन । कलीमाजीं श्रीनारायाण ।

नामें छेदी भवबंधन । तारी हरिकीर्तन सकळांसी ॥४८॥

यालागीं कलिमाजीं पाहीं । श्रद्धा हरिकीर्तनाच्या ठायीं ।

जन तरती सुखोपायीं । संदेहो नाहीं नृपनाथा ॥४९॥

कलियुगीं बहुसाल नर । होतील नारायणीं तत्पर ।

भक्तीचें भोज विचित्र । स्त्रीशूद्र माजविती ॥४५०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी