मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् ।

गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति ॥१५॥

मुख्य मूळीं मी जगाचा धरिता । स्त्रष्टृरुपें मीचि स्त्रजिता ।

विष्णुरुपें मी प्रतिपाळिता । मीचि संहर्ता रुद्ररुपें ॥४६॥

हे त्रिगुण काळाची काळसत्ता । तो मी निजकाळ तत्त्वतां ।

स्त्रजिता पाळिता संहर्ता । गुणावस्थाविभागें ॥४७॥

जनांचें वासनाकर्म विचित्र । तेचि काळसत्ता निजसूत्र ।

तेणें रचिला संसार । चराचर गुणबद्ध ॥४८॥

गुणकर्में स्वर्गा चढे । गुणकर्में नरकीं पडे ।

नाना योनींचें सांकडें । भोगणें घडे गुणकर्में ॥४९॥

स्वर्ग भोगूनि वाडेंकोडें । महर्जनतपोलोकांपुढें ।

सत्यलोकावरी वरता चढे । उन्मज्जन घडे या नांव ॥४५०॥

पशुपक्षिस्थावरांत । वृक्षपाषाणकृमित्व प्राप्त ।

महानरकीं अधःपात । निमज्जन एथ त्या नांव ॥५१॥

उंचीं चढोनि नीचीं पडणें । भोगवी नाना जन्ममरणें ।

तें प्रकृतिपुरुषांचें साजणें । जीवबंधनें भोगवी ॥५२॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी