यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम् ।

वदन्ति तस्य ते विष्णो, मयाऽसाधु कृतं प्रभो ॥३६॥

ज्या विष्णूचें नामस्मरण । कोटिजन्मांचें घन अज्ञान ।

नराचें निर्दाळी पूर्ण । सकळ कल्याणदायक ॥४४॥

ऐसें ज्याचें नामस्मरण । त्याचे स्वरुपासी म्यां जाण ।

निजबळें विंधिला निर्वाण बाण । अपराध पूर्ण हा माझा ॥४५॥

ज्याचें अगाध महिमान । सदा वर्णिती साधु सज्जन ।

जो स्वरुपें सच्चिद्धन । स्वामी श्रीकृष्ण जगाचा ॥४६॥

जगाचें जीवन श्रीकृष्ण । त्या कृष्णासही मी आपण ।

विंधिला निर्वाणींचा बाण । हा अपराध पूर्ण पैं माझा ॥४७॥

त्रैलोक्यराजा कृष्ण समर्थ । तो म्यां केला राजधात ।

जगाचा आत्मा श्रीकृष्णनाथ । तो आत्मघात म्यां केला ॥४८॥

श्रीकृष्ण जगाचा जनिता । त्या म्यां केलें पितृघाता ।

जगप्रतिपाळणीं श्रीकृष्णमाता । त्या मातृघाता म्यां केलें ॥४९॥

श्रीकृष्ण ब्राह्मण ब्रह्मबोध । तो म्यां केला ब्रह्मवध ।

याहीहोनि अगाध । जगीं अपराध असेना ॥२५०॥

राजघात आत्मघात । मातृपितृ-ब्रह्मघात ।

मजचि घडला समस्त । जे म्यां श्रीकृष्णनाथ विंधिला ॥५१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी