यथा हिरण्यं सुकृतं पुरस्तात्पश्चाच्च हिरण्मयस्य ।

तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥१९॥

मुकुट कुंडलें करकंकणें । न घडितां सोनें सोनेपणें ।

त्याचीं करितां नाना भूषणें । लेणेंपणें उणें नव्हेचि हेम ॥६३॥

ते न मोडतां अळंकारठसे । सोनें अविकार संचलें असे ।

तेवीं उत्पत्तिस्थितिविनाशें । माझें स्वरुप चिदंशें अविनाशी ॥६४॥

माझें स्वरुप शुद्ध परब्रह्म । तेथ नाना रुप नाना नाम ।

भासतांही जग विषम । ब्रह्मसम समसाम्यें ॥६५॥

जेवीं सूर्याचे किरण । सूर्यावेगळे नव्हती जाण ।

तेवीं जग मजशीं अभिन्न । तेंचि निरुपण हरि सांगे ॥६६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी