न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ २० ॥

सांख्य जें कां नित्यानित्य । कर्म जें कां नित्यनैमित्य ।

अष्टांगयोग समस्त । नव्हती समर्थ मत्प्राप्तीं ॥५५॥

स्वाध्याय जें वेदाध्ययन । तप जें वातांबुपर्णाशन ।

त्याग जो संन्यासग्रहण । माझे भक्तीविण बापुडीं ॥५६॥

जैशी नाकेंवीण बरव । कां शिरेंवीण अवयव ।

भर्तारेंवीण अहेव । जाण पां तो सर्व विटंबू ॥५७॥

तैसें माझे भक्तीविण । सकळ साधनें बापुडीं जाण ।

मज पावावया समर्थपण । नाहीं आंगवण समस्तां ॥५८॥

तैशी नव्हे माझी भक्ती । चढती वाढवून माझी प्रीती ।

तत्काळ करी माझी प्राप्ती । नव्हे पंगिस्ती आणिकाची ॥५९॥

जेव्हां उपजली माझी भक्ती । तेव्हांच झाली माझी प्राप्ती ।

हें पुनःपुन्हां उद्धवाप्रती । हरिखें श्रीपती सांगत ॥२६०॥

रत्‍नासवें जैशी दीप्ती । अरुणासवें जेवीं गभस्ती ।

तेवीं भक्तीपाशीं मी श्रीपती । असें निश्चितीं उद्धवा ॥६१॥

ते भक्ति लागे ज्याच्या चित्तीं । तैं मी सांपडलों त्याच्या हातीं ।

आणिकां साधनांचे प्राप्ती । विनाभक्ती मी नातुडें ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी