मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ ।

तान् शुल्कदान्वित्तवतः कान्तान् मेनेऽर्थकामुका ॥२४॥

सगुण सुरूप धनवंत । कामकौशल्यें पुरवी आर्त ।

अर्थ देऊनि करी समर्थ । ऐसा कांत पहातसे ॥९२॥

ऐक गा पुरुषश्रेष्ठा । पुरुष येतां देखे वाटा ।

त्यासी खुणावी नेत्रवेंकटा । कामचेष्टा दावूनि ॥९३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel