तेषु नित्यं महाभाग, महाभागेषु मत्कथाः ।

संभवन्ति हिता नृणां, जुषतां प्रपुनन्त्यघम् ॥२८॥

इंद्रपदादि ब्रह्मसदन । ये प्राप्ती नांव ’भाग्य’ गहन ।

तेही सत्संगासमान । कोट्यंशें जाण तुकेना ॥५४॥

ऐशी जे कां सत्संगती । सभाग्य भाग्याचे पावती ।

भगवद्भावें साधु वर्तती । माझे कथाकीर्ति-अनुवादें ॥५५॥

जे कथा अवचटें कानीं । पडतां कलिमलाची धुणी ।

करुनि सांडीत तत्क्षणीं । जे गंगेहूनी पवित्र ॥५६॥

जेथ माझी निजकथा गाती । तीर्थें तेथें पवित्र होती ।

ऐशिया भगवत्कथाकीर्ती । साधु गर्जती सर्वदा ॥५७॥

स्वयें आपण भागीरथी । सर्वदा ऐसें जीवीं चिंती ।

कोणी साधु ये जैं मजप्रती । तैं माझीं पापें जाती निःशेष ॥५८॥

पार्वतीचा द्वेष मनीं । तें बद्धपाप मजलागुनी ।

तेंही झडे संतचरणीं । सकळ पापा धुणी सत्संगें ॥५९॥

कां ज्याचे मुखीं हरिनामकीर्ती । त्याचे पाय जैं मजमाजीं येती ।

तैं सकळ पापें माझीं जाती । ऐसें भागीरथी स्वयें बोले ॥३६०॥

ऐसी संतांची संगती । सदा वांछी भागीरथी ।

अवचटें गेलिया संतांप्रती । पापें पळतीं प्राण्यांचीं ॥६१॥

ते संतमुखींची माझी कथा । जैं अत्यादरें ऐके श्रोता ।

तैं त्याचें निजभाग्य तत्त्वतां । मजही सर्वथा न वर्णवे ॥६२॥

माझे कथेची अतिआवडी । नित्य नूतन नवी गोडी ।

सादरें ऐकतां पापकोडी । जाळोनि राखोडी उरवीना ॥६३॥

माझी कथा कां माझें नाम । सकळ पातकां करी भस्म ।

हेंचि चित्तशुद्धीचें वर्म । अतिसुगम उद्धवा ॥६४॥

नाना योग याग वेदाध्ययन । करितां पवित्र नव्हे मन ।

तें करितां हरिकथाश्रवण । होय अंतःकरण पुनीत ॥६५॥

अबद्ध पढतां वेद । दोष बाधिती सुबद्ध ।

नाम पढतां अबद्ध । श्रोते होती शुद्ध परमार्थतां ॥६६॥

नाना योग याग वेदाध्ययन । तेथ अधिकारी द्विज संपूर्ण ।

कथाश्रवणें चारी वर्ण । होती पावन उद्धवा ॥६७॥

ऐसा लाभ कथाश्रवणीं । तरी कां नाइकिजे सकळ जनीं ।

तें भाग्य भगवत्‍कृपेवांचूनी । सर्वथा कोणी लाहेना ॥६८॥

भगवत्कृपा पावेल साङग । त्यांसी कथाकीर्तनीं अनुराग ।

तेचि निजभाग्यें महाभाग । स्वमुखें श्रीरंग बोलिला ॥६९॥

जगातें पवित्र करिती । माझी जाण नामकीर्ती ।

ऐसा कळवळोनि श्रीपती । उद्धवाप्रती बोलिला ॥३७०॥

ऐशी भगत्कृपेची प्राप्ती । केवीं आतुडे आपुले हातीं ।

तेचि अर्थीं श्रीपती । विशद श्लोकार्थी सांगत ॥७१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी