दुर्गां विनायकं व्यासं, विष्वक्सेनं गुरुन् सुरान् ।

स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्, पूजयेत्प्रोक्षणादिभिः ॥२९॥

दुर्गा विनायक जाण । व्यास आणि विष्वक्सेन ।

चहूं कोनीं चारी स्थापून । करावें पूजन देवाभिमुख ॥६६॥

मूळमूर्तीसी अभिन्नाकारु । गुरु आणि परमगुरु ।

परमेष्ठिगुरुसी एकाकारु । पूजाप्रकारु करावा ॥६७॥

इंद्रादि अष्टौ लोकपाळ । आह्वानूनियां सकळ।

स्थापूनि अष्टौ दिशा केवळ । तेही तत्काळ पूजावे ॥६८॥

गुरु-दुर्गादिक लोकपाळ । पूजावे सांगोपांग सकळ ।

प्रोक्षणपाद्यादि अविकळ । पूजा निश्चळ करावी ॥६९॥

तेचि पूजेचे पूजोपचार । कोण कोण पैं प्रकार ।

साही श्लोकीं शार्ङगधर । संक्षेपाकार सांगत ॥२७०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel