कुतस्तस्यानुभावः स्यात्तेज ईशित्वमेव वा ।

योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडितः ॥११॥

मी महत्त्वें राजराजेश्वरु । ऐसा गर्व होता अति दुर्धरु ।

तो मी वेश्येचा अनुचरु । झालों किंकरु निजांगें ॥१५०॥

एवढाही मी राजेश्वरु । मागें धांवें होऊनि किंकरु ।

तरी ते न करी अंगीकारु । जेवीं वोसंडी खरु खरी जैशी ॥५१॥

जेवीं खरी देखोनियां खरु । धांवोनि करी अत्यादरु ।

येरी उपेक्षूनि करी मारु । अतिनिष्ठुरु लातांचा ॥५२॥

तिच्या लाता लागतां माथां । खरु निघेना मागुता ।

त्या खराऐशी मूर्खता । माझे अंगीं सर्वथा बाणली ॥५३॥

स्त्री उदास कामदृष्टीं । मीं आसक्त लागें पाठीं ।

माझ्या समर्थपणाची गोठी । सांगतां पोटीं मी लाजें ॥५४॥

ऐसें स्त्रीकामीं ज्याचें मन । त्याचें योग याग अनुष्ठान ।

अवघेंचि वृथा जाण । तेंचि निरुपण निरुपी ॥५५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी