N/A

यथाग्निना हेम मलं जहाति । ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम् ।

आत्मा च कर्मानुशयं विधूय । मद्‍भक्तियोगेन भजत्यथो माम् ॥ २५ ॥

डांकमिळणी सुवर्ण । हीनकसें झालें मलिन ।

उदकें धुतांही जाण । निर्मळपण न ये त्या ॥३७॥

त्याच सुवर्णाचें तगट । अग्निमुखें देतां पुट ।

मळत्यागें होय चोखट । दिसे प्रकट पूर्वरूपें ॥३८॥

तेवीं अविद्याकामकर्मीं मलिन । त्याचे चित्तशुद्धीलागीं जाण ।

माझी भक्तीचि परम प्रमाण । मळक्षालन जीवाचें ॥३९॥

जंव जंव भक्तीचें पुट चढे । तंव तंव अविद्याबंध विघडे ।

मायेचें मूळचि खुडे । जीवू चढे निजपदा ॥३४०॥

तुटोनियां अविद्याबंधू । चिन्मात्रैक अतिविशुद्धू ।

जीव पावे अगाध बोधू । परमानंदू निजबोधें ॥४१॥

जीवासी अविद्येची प्राप्ती । ते ज्ञानास्तव होय निवृत्ती ।

तेथ कां पां लागली भक्ती । ऐशी आशंका चित्तीं जरी धरिसी ॥४२॥

तरी माझे भक्तीवीण ज्ञान । सर्वथा नुपजे जाण ।

तेचि अर्थींचें निरूपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी