उद्धव उवाच-

ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैतद्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् ।

आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्‍भक्तियोगं च महद्विमृग्यम् ॥८॥

विष्वक्सेना विश्वेश्वरा । विश्वमूर्ती विश्वंभरा ।

जेणें पाविजे ब्रह्मसाक्षात्कारा । त्या ज्ञाननिर्धारा मज सांगा ॥९८॥

नुसधें सांगती ज्ञान । ते केवळ मूढ जाण ।

सांग तूं वैराग्ययुक्ति तीक्ष्ण । जें छेदी बंधन जीवांचें ॥९९॥

ज्ञानेंवीण वैराग्य आंधळें । तें अरडीदरडी आदळे ।

वैराग्येंवीण ज्ञान पांगळें । युक्ति देखे परी न चले पुरुषार्थ ॥१००॥

विवेक वैराग्य दोनी । प्रवेशल्या हृदयभुवनीं ।

तों विषयावस्था निरसूनी । सोहंपणीं जीव वर्तें ॥१॥

जंव ज्ञानासी न भेटे विज्ञान । तंव न निरसे जीवपण ।

यालागीं सांगावें विज्ञान । जें जीवशिवपण निवारी ॥२॥

असंभावनादोषशून्य । तें बोलिजे `शुद्ध ज्ञान' ।

जें विपरीतभावनेवीण । त्यातें सज्ञान `विपुल' म्हणती ॥३॥

ऐसें विशुद्ध-विपुल-ज्ञान । तद्युक्त वैराग्य-विज्ञान ।

त्यांमाजींही श्रेष्ठ तुझें भजन । कृपा करून सांगिजे ॥४॥

ज्ञान-विज्ञान-वैराग्यस्थितीं । जुनाट तुझी भगवद्‍भक्ती ।

मज सांगावी सुनिश्चितीं । कृपामूर्ती श्रीकृष्णा ॥५॥

तुझे उत्तमभक्तिकारणें । साधु पडले गवेषणें ।

धरणें बैसले जीवेंप्राणें । ते भक्ती सांगणें मजलागीं ॥६॥

तुझी करितां उत्तम भक्ती । त्रिविध ताप क्षया जाती ।

आपुली लाभे निजमुक्ती । उद्धव ते अर्थीं विनवीत ॥७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी