प्रत्यक्षेणानुमानेन, निगमेनात्मसंविदा ।

आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा, निःसङगो विचरेदिह ॥९॥

जे जन्मोनि नाशवंत । ते सर्वही जाण असंत ।

आसक्ति सांडोनियां तेथ । उदास विरक्त वर्तावें ॥१३॥

सटवल्याचें बारसें । कोणी न करिती उल्हासें ।

नश्वर देह वाढतां तैसें । मूर्ख मानसें सुखावती ॥१४॥

उत्पत्तिविनाशलक्षण । त्याचें देव सांगतो प्रमाण ।

नित्य भूतांचें जन्ममरण । देखिजे आपण ’प्रत्यक्ष’ ॥१५॥

’अनुमान’ करितां साचार । जें जें देखिजे साकार ।

मेरुपृथ्व्यादि आकार । होती नश्वर प्रळयांतीं ॥१६॥

येचि अर्थी वेदोक्ती । नाशवंत अष्टधा प्रकृती ।

जीवभाव नासे गा प्रांतीं । गर्जती श्रती येणें अर्थें ॥१७॥

एथ आपुलाही अनुभव असे । जड विकारी तें तें नासे ।

हें कळत असे गा आपैसें । जग अनायासें नश्वर ॥१८॥

वडील निमाले देखती । पुत्रपौत्र स्वयें संस्कारिती ।

तरी स्वमृत्यूची चिंता न करिती । पडली भ्रांती देहलोभें ॥१९॥

पुत्र पितरां पिंडदान देती । उत्तम गति त्यांची चिंतिती ।

आपुली गति न विचारिती । नश्वर आसक्ती देहलोभें ॥१२०॥;

आत्मा केवल प्रकाशघन । प्रपंच जड मूढ अज्ञान ।

हें ऐकोनि उद्धवें आपण । देवासी प्रश्न पूसतु ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी