श्रीभगवानुवाच ।

एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः ।

ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥

ज्यासी अग्रपूजेचा सन्मान । श्रेष्ठ देवांमाजीं महिमान ।

महादेव म्हणावया कारण । ब्रह्मयासी जाण या हेतू ॥७९॥

जो आंगें स्त्रजी चराचर । जो वेदांचें निजमंदिर ।

त्या ब्रह्मयाप्रती अतिगंभीर । प्रश्न महाथोर पुत्रीं केला ॥२८०॥

त्या प्रश्नाची प्रश्नोत्तरविधी । ब्रह्मयासी न कळे त्रिशुद्धी ।

कर्मजड झाली बुद्धी । बोधकसिद्धी स्फुरेना ॥८१॥

प्रश्न अत्यंत सखोल पडिला । तेणें ब्रह्मा वेडावला ठेला ।

कांहीं न बोलवे जी बोला । तो चिंतूं लागला मज तेव्हां ॥८२॥

सनकादिकांची प्रश्नावस्था । सत्यलोकीं समस्तांदेखतां ।

न कळे न म्हणवे सर्वथा । सांगों जातां नव्हे बोध ॥८३॥

ऐसें ब्रह्मयासी दुर्घट । कांहीं न बोलवे स्पष्ट ।

परम देखोनि संकट । मी ज्ञानवरिष्ठ चिंतिलों ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी