ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु, दृष्टवा योगगतिं हरेः ।

विस्मितास्तां प्रशंसंतः, स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥

आम्ही मायानियंते निजशक्तीं । आम्ही जाणों दुर्गमा योगगती ।

आम्ही सर्वद्रष्टे त्रिजगतीं । हा अभिमान चित्तीं देवांसीं ॥९०॥

तिंहीं देखोनि कृष्णगती । गळाली जाणिवेची वृत्ती ।

लाजें पळाली अभिमानस्थिती । तिंहीं मांडिली स्तुती श्रीकृष्णाची ॥९१॥

रुद्र पंचमुखीं करी स्तुती । ब्रह्मा चहूं मुखीं वर्णीं कीर्ती ।

देव विस्मयातें पावती । अगाध गती श्रीकृष्णाची ॥९२॥

करितां श्रीकृष्णाची स्तुती । देवांसी न बाणे तृप्ती ।

वर्णित श्रीकृष्णकीर्ति । स्वलोकाप्रती सुर गेले ॥९३॥

पूर्वीं सांगितली कृष्णगती । तेचि सांगावया विशद स्थिती ।

परतोनि परीक्षितीप्रती । अतिप्रीतीं शुक सांगे ॥९४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel