एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ।

सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥

काम क्रोधी अतिअद्भुत । क्रूरकर्मी जे अशांत ।

तिहीं आप‍आपणिया अनहित । निजात्मघात जोडिला ॥८८॥

स्वयें कर्म करिती अविधी । तेचि म्हणती शुद्ध विधी ।

अज्ञान तेंचि प्रतिपादी । ज्ञान त्रिशुद्धी म्हणोनियां ॥८९॥

ते काम्यकर्मीं छळिले । कां महामोहें आकळिले ।

गर्वदंभादि भेदें खिळिले । काळसर्पें गिळिले सद्‍बुद्धीसीं ॥२९०॥

गर्वादिज्वरितमुखें । गोडपणीं कडू ठाके ।

विषप्राय विषयसुखें । अतिहरिखें सेविती ॥९१॥

ऐशा विषयांलागीं पहाहो । आप्त मानूनि निजदेहो ।

रचूनि नाना उपावो । अर्थसंग्रहो स्वयें करिती ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel