निवृत्ते भारते युद्धे सुहृन्निधनविह्वलः ।

श्रुत्वा धर्मान् बहून्पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत ॥१२॥

मी संधि करितां श्रीकृष्ण । तें न मानीच दुर्योधन ।

व्यासें वर्जितां आपण । तरी दृप्तपण युद्धासी ॥५६॥

एवं दैवबळें कुरुक्षेत्रीं । कौरवपांडवां झुंजारीं ।

सापत्‍न दुर्योधनादि वैरी । सपरिवारीं मारिले ॥५७॥

युद्ध निवर्तल्यापाठीं । धर्म बैसल्या राज्यपटीं ।

तेणें अभिमान घेतला पोटीं । महादोषी सृष्टीं मी एक ॥५८॥

मी राज्यीं बैसवितां आपण । म्हणें म्यां मारिला गुरु ब्राह्मण ।

म्यां मारिला कर्ण दुःशासन । राजा दुर्योधन म्यां मारिला ॥५९॥

उत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्ता । येथ ईश्वरु जाण तत्त्वतां ।

तें सांडोनियां सर्वथा । `अहं कर्ता' म्हणे धर्म ॥१६०॥

देहाभिमानाचे खटाटोपीं । थोर हो‍ऊनियां अनुतापी ।

गोत्रहंता मी महापापी । ऐसें आरोपी निजमाथां ॥६१॥

त्यासी द्यावया समाधान । समयो भीष्माचें निर्याण ।

तेथें म्यां नेउनियां जाण । धर्में केले प्रश्न ते ऐका ॥६२॥

राजधर्म दानधर्म । पुशिला तेणें आपद्धर्म ।

मुख्यत्वें पुशिला `मोक्षधर्म' । उत्तमोत्तम परियेसीं ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी