श्रीनारद उवाच-धर्मान्भागवतानित्थं, श्रुत्वाऽथ मिथिलेश्वरः ।

जायन्तेयान् मुनीन् प्रीतः, सोपाध्यायो ह्यपूजयत् ॥४३॥

नारद इतिहास सांगतु । तेवींच आनंदें डुल्लतु ।

तेणें आनंदें बोलतु । भक्तीचें मथितु वसुदेवाप्रती ॥८८॥

यापरी जयंतीसुतीं । भगवंताची उद्भट भक्ती ।

सांगितली परम प्रीतीं । मिथिलेशाप्रती निजबोधें ॥८९॥

ऐकोनि त्यांचिया वचना । सुख जाहलें विदेहाचिया मना ।

मग अतिप्रीतीं पूजना । जयंतीनंदनां पूजिता झाला ॥४९०॥

श्रवणें जाहली अतिविश्रांती । तेणें पूजेलागीं अतिप्रीती ।

विदेहा उल्हासु चित्तीं । स्वानंदस्थितीं पूजिता झाला ॥९१॥

पूजेचा परम आदरु । जयंतीनंदना केला थोरु ।

उपाध्याय जो अहल्याकुमरु । तेणेंही अत्यादरु पूजेसी केला ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel