तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः ।

शक्तिभिर्दूर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतनूरुहाः ॥५८॥

अघटित घटी हरीची माया । अलक्ष लक्षेना ब्रह्यया ।

अवेव अंडामाजीं तया । देवमाया रचियेले ॥७४॥

रसें भरलीं होतीं अंडें । त्यांमाजीं नख पक्ष चांचुवडें ।

उघडिलीं डोळ्यांचीं कवाडें । करी कोडें हरिमाया ॥७५॥

अंडे उलोनि आपण । कोंवळी पिलीं निघालीं जाण ।

पितरें दृष्टीं देखोन । जीवेंप्राणें भुललीं ॥७६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel