रामपत्‍न्यश्च, तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् ।

वसुदेवपत्‍न्यस्तद्गात्रं, प्रद्युम्नादीन् हरेः स्नुषाः ।

कृष्णपत्‍न्योऽविशन्नग्निं, रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥

बळरामाचिया पत्‍नी । रेवत्यादि मुख्य करुनी ।

स्वपतीचा देह मनीं धरुनी । प्रवेशल्या अग्नीं तद्धयानयुक्त ॥३१॥

निमाल्या देवकी रोहिणी । इतरा ज्या वसुदेवपत्‍नी ।

त्याही प्रवेशल्या अग्नीं । देह धरुनी स्वपतीचा ॥३२॥

प्रद्युम्नासवें रती । प्रवेशली महासती ।

सांबासवें रुपवती । प्रवेशे निश्चितीं दुर्योधनकन्या ॥३३॥

अनिरुद्धासवें देखा । प्रवेशे रोचना आणि उखा ।

एवं कृष्णसुना सकळिका । यादवनायिका प्रवेशल्या अग्नीं ॥३४॥

अग्निप्रवेश श्रीकृष्णपत्‍नी । त्यांची अलोलिक करणी ।

त्यांमाजीं मुख्य रुक्मिणी । सत्यांशिरोमणी जगन्माता ॥३५॥

कृष्णनिर्याणें रुक्मिणी । तद्रूप जाहली तत्क्षणीं ।

जेवीं ज्वाळा मिळे वन्हीं । तेवीं कृष्णपणीं तदात्मक ॥३६॥

कृष्ण गेला जाणोनि रुक्मिणी । तटस्थ ठेली ते तत्क्षणीं ।

सांडूनि देहाची गवसणी । कृष्णस्वरुपमिळणीं तदात्मक झाली ॥३७॥

रुक्मिणीचा देह दहन । करावया नुरेचि प्रेतपण ।

कृष्ण पूर्णत्वें स्वयंभ पूर्ण । गति समान दोहींची ॥३८॥

येरी पट्ट-मुख्या सातजणी । आणि सोळासहस्त्र कामिनी ।

सर्वे प्रवेशल्या अग्नीं । श्रीकृष्णचरणीं तदात्मक ॥३९॥

जिंहीं भोगिलें कृष्णसुरतसुख । त्यांसी गति न्यूनाधिक ।

बोलतां वाचेसी लागे देख । जाहल्या तदात्मक कृष्णसंगें ॥२४०॥

जो वाचे स्मरे ’कृष्ण कृष्ण’ । तो तदात्मता पावे पूर्ण ।

मा जिंहीं स्वयें भोगिला श्रीकृष्ण । त्यांची दशा न्यून कदा न घडे ॥४१॥

ज्यासी लागे कृष्णाचा अंगसंग । त्याच्या लिंगदेहा होय भंग ।

त्यासी पूर्ण पदवी अभंग । भोगितां भोग तादात्म्य नित्य ॥४२॥

ज्याच्या ध्यानीं वसे श्रीकृष्णमूर्ती । त्यासी चारी मुक्ति वंदिती ।

मा जिंहीं स्वयें भोगिला श्रीपती । त्यांसी अन्यगती असेना ॥४३॥

ज्यांसी इहलोकीं श्रीकृष्णसंगती । त्यांसी परलोकीं अन्य गती ।

बोलतां सज्ञान कोपती । त्यांसी पूर्ण प्राप्ती पूर्णत्वें ॥४४॥

जो अडखळोनि गंगेसी पडे । त्याचें पातक तत्काळ उडे ।

मा ज्यासी विध्युक्त स्नान घडे । त्याचें पाप न झडे मग कैसेनी ॥४५॥

तेवीं कृष्णव्यभिचारसंगतीं । गोपी उद्धरल्या नेणों किती ।

त्याच्या निजपत्‍न्यासी अन्य गती । कैशा रीतीं घडेल ॥४६॥

तृण वल्ली मृग पाषाण । गायी गोपिका गौळीजन ।

कृष्णसंगें तरले पूर्ण । त्याचिया स्त्रियांसी अन्य गति कैशी ॥४७॥

यालागीं कृष्णसंगती । ज्यांसी घडे भलत्या रीतीं ।

ते उद्धरले गा निश्चितीं । जाण परीक्षिती कुरुराया ॥४८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी