त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यदृच्छया ।

वितायमानमृषिभिरजनाभेर्महात्मनः ॥२४॥

जेथें मनाचा प्रवेशु नाहीं । त्यांची पायवाट ते ठायीं ।

ऐसे स्वइच्छा विचरतां मही । आले ते पाहीं कर्मभूमीसी ॥९१॥

मही विचरतां वितंड । पातले ’अजनाभ’ खंड ।

तंव विदेहाचा याग प्रचंड । मीनले उदंड ऋषीश्वर ॥९२॥

याग वेदोक्तविधी निका । कुंडमंडप वेदिका ।

आवो साधोनि नेटका । विधानपीठिका अतिशुद्ध ॥९३॥

स्त्रुक्‌-स्त्रुवा-त्रिसंधानें । विस्तारुनि परिस्तरणें ।

अखंड वसुधारा दंडाप्रमाणें । ऋषिमंडणें होम करिती ॥९४॥

होम होतां संपूर्ण । पूर्णाहुतीसमयीं जाण ।

येतां देखिले नवही जण । देदीप्यमान निजतेजें ॥९५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी