त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यदृच्छया ।

वितायमानमृषिभिरजनाभेर्महात्मनः ॥२४॥

जेथें मनाचा प्रवेशु नाहीं । त्यांची पायवाट ते ठायीं ।

ऐसे स्वइच्छा विचरतां मही । आले ते पाहीं कर्मभूमीसी ॥९१॥

मही विचरतां वितंड । पातले ’अजनाभ’ खंड ।

तंव विदेहाचा याग प्रचंड । मीनले उदंड ऋषीश्वर ॥९२॥

याग वेदोक्तविधी निका । कुंडमंडप वेदिका ।

आवो साधोनि नेटका । विधानपीठिका अतिशुद्ध ॥९३॥

स्त्रुक्‌-स्त्रुवा-त्रिसंधानें । विस्तारुनि परिस्तरणें ।

अखंड वसुधारा दंडाप्रमाणें । ऋषिमंडणें होम करिती ॥९४॥

होम होतां संपूर्ण । पूर्णाहुतीसमयीं जाण ।

येतां देखिले नवही जण । देदीप्यमान निजतेजें ॥९५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel