इष्द्वेह देवता यज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि ।

तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ॥३३॥

जे कर्मभूमीसी मनुष्य झाले । ते सहजें मोक्षाधिकारा आले ।

तेथही कामना नागविले । स्वर्गार्थ भजले देवतांतरा ॥३६॥

स्वर्गभोगीं ठेवूनि मन । नाना यागीं करिती यजन ।

तेणें दिविभोग पावेन । हा निश्चिय जाण याज्ञिकां ॥३७॥

काळें भोगक्षयाच्या पतनीं । तेही घेती हितत्वें मानोनी ।

सवेंचि इहलोकीं जन्मोनी । ब्राह्मणपणीं सुशील ॥३८॥

वेदवेदांग‍अध्ययन । धनधान्यें अतिसंपन्न ।

आम्ही विख्यात गृहस्थ हो‍ऊन । क्षीणपुण्य स्वर्गस्थ ॥३९॥

नेणोनि वेदार्थनिजस्थिती । ऐस‍ऐशिया उपपत्तीं ।

सकामीं मानिली निश्चिती । ऊंस सांडोनि मागती कणीस त्याचें ॥३४०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी