सन्धोपास्त्यादिकर्माणि, वेदेनाचोदितानि मे ।

पूजां तैः कल्पयेत्सम्यक्, सङकल्पः कर्मपावनीम् ॥११॥

वर्णाश्रमनिजविधींसीं । वेदें संध्या बोलिली जैसी ।

ते ते वर्णाश्रमीं संध्या तैसी । नित्य नैमित्येंसीं करावीं ॥९०॥

वेदोक्त आचरावें सत्कर्म । निःशेष त्यागावें निषिद्ध काम्य ।

या नांव शुद्ध स्वधर्म । उत्तमोत्तम अधिकारु ॥९१॥

वेदोक्त सांडणें स्वकर्म । हाचि मुख्यत्वें अतिअधर्म ।

हाता आलिया परब्रह्म । न त्यागितां कर्म स्वयें राहे ॥९२॥

स्वयें स्वधर्म जो सांडणें । तेंचि अधर्माचं मुख्य ठाणें ।

स्वधर्में चित्तशुद्धि साधणें । यालागीं त्यागणें अहंता ॥९३॥

तेथें स्वधर्मकर्म आचरतां । ऐसा भाव उपजे चित्ता ।

’मी नव्हें एथ कर्मकर्ता । फळभोक्ता मी नव्हें’ ॥९४॥

देह जड मूढ अचेतन । त्यासी चेतवी जनीं जनार्दन ।

तेथ माझें मीपण कर्तेपण । सर्वथा जाण रिघेना ॥९५॥

या बुद्धीं जें कर्माचरण । तें भावार्थें भावीं ब्रह्मार्पण ।

यापरी निरभिमान । माझें उपासन साधकां ॥९६॥;

माझी प्रतिमा पूजाविधान । तें प्रथम माझें पूजास्थान ।

तें प्रतिमाक्रियालक्षण । ऐक संपूर्ण उद्धवा ॥९७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी