सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया ।

स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥६६॥

दुःख द्यावया भ्रतारासी । आक्रंदें कपोती चालिली कैसी ।

शतगुणें स्नेहो वाढला तिसी । मृतपुत्रांसी देखोनि ॥१॥

पुत्रस्नेहें केलें वेडें । गुण आठ‍आठवूनि रडे ।

हिताहित न देखे पुढें । बळेंचि पडे जाळांतु ॥२॥

मायामोहें भुलली कैसी । जेथ बांधलें देखे पुत्रासी ।

ते जाळीं घाली आपणासी । मोहें पिशी ते केली ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel