इत्यादिष्टो भगवता, कृष्णेनेच्छाशरीरिणा ।

त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा, विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥

जो सदा पूजिजे सुरासुरीं । जो परमात्मा चराचरीं ।

जो लीलाविग्रहदेहधारी । जो योगीश्वरों वंदिजे ॥३१०॥

ऐसा अतिवरिष्ठ श्रीकृष्ण । तेणें जराव्याध आज्ञापून ।

कृष्ण इच्छामात्रें विमान । देदिप्यमान जें आलें ॥११॥

व्याघें देखोनि विमाना । हर्षें निर्भर झाला मना ।

तीन प्रदक्षिणा करुनि कृष्णा । नमूनि विमाना आरुढे ॥१२॥

व्याध आरुढोनि विमाना । क्रमूनि इंद्रचंद्रग्रहगणा ।

अक्षय सुख स्वर्गभुवना । कृष्णकृपें जाणा तो पावला ॥१३॥

जेणें अपकार केला पूर्ण । त्यासी उपकार करावा आपण ।

हें निज शांतिज्ञानलक्षण । स्वांगें श्रीकृष्ण स्वयें दावी ॥१४॥

ब्रह्मज्ञानाचे बोल बोलती । तैसें नाहीं कृष्णनाथीं ।

अंगें दावूनियां स्थिती । व्याध निश्चितीं उद्धरिला ॥१५॥

सकळ कुळाचें निर्दळण । झाल्याही मोह न धरी श्रीकृष्ण ।

जेणें निजांगें विंधिला बाण । तो व्याधही जाण सुखी केला ॥१६॥;

समुद्रतीरीं घेऊनि रथ । दारुक उभा होता तेथ ।

तेणें न देखतां श्रीकृष्णनाथ । गवेषणार्थ निघाला ॥१७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी