अन्न च भैक्ष्यसंपन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥

मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि ।

यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत् ॥३६॥

भिक्षा मागोनि संपूर्ण । शास्त्रविभागें विभागून ।

सरितातटीं करितां भोजन । तें देखोनि दुर्जन तेचि आले ॥३२॥

अरे हा संन्यासी नव्हे साचा । कदर्यु आमुचे गांवींचा ।

होय नव्हे न बोले वाचा । हा ठकपणाचा उपावो ॥३३॥

यासी बोलविल्याविण राहे । तो याचाचि दासीपुत्र होये ।

ऐशी शपथ करुनि पाहें । आले समुदायें तयापाशीं ॥३४॥

एक म्हणे याचें मान । उडवीन मी न लागतां क्षण ।

हा जेणें करी शंखस्फुरण । तो उपावो जाण मी जाणें ॥३५॥

तो महापापी अतिदुर्मती । जेवितां त्याचे मस्तकीं मुती ।

तरी क्रोध न ये त्याचे चित्तीं । निजात्मस्थितीं निवाला ॥३६॥

जरी अंतरीं क्रोध आला । तरी तो अशांतचि झाला ।

बाहेरी न बोलेचि बोला । लोकलाजे भ्याला पोटास्थे ॥३७॥

तैसा नव्हे हा संन्यासी । धोऊनि सांडिलें निजलाजेसी ।

निजशांतीची दशा कैशी । क्रोध मानसीं वोळेना ॥३८॥

आंत एक बाह्य एक । या नांव मुख्य दांभिक ।

तैसा संन्यासी नव्हे देख । सबाह्य चोख निजशांति ॥३९॥

तंव ते दुर्जन म्हणती । अरे हा न बोले निश्चितीं ।

संमुख मुखावरी थुंकिती । अति निंदिती नोकूनी ॥५४०॥

एक हाणिती लाता । एक टोले देती माथां ।

एक म्हणती न बोलतां । यासी सर्वथा न सोडा ॥४१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी