उद्धव उवाच -

विद्रावितो मोहमहान्धकारो, य आश्रितो मे तव संनिधानात् ।

विभावसोः किन्नु समीपगस्य, शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥३७॥

जो सकळदेवचूडामणी । जो यादवांमाजीं अग्रगणी ।

जो अविद्यारात्रीचा तरणी । जो शिरोमणी ब्रह्मवेत्त्यां ॥७३॥

ऐशिया श्रीकृष्णाप्रती । स्वानंदाचिये निजस्फूर्ती ।

उद्धवें सांगतां निजस्थिती । त्यामाजीं करी स्तुती आद्यत्वें हरीची ॥७४॥

मज तंव विचारितां । ब्रह्मा सर्वांचा आदिकर्ता ।

तोही नारायणनाभीं तत्त्वतां । होय जन्मता ’अज’ नामें ॥७५॥

तो तूं कमळनाभि नारायण । मायासंवलित ब्रह्म जाण ।

ते मायेचें तूं आद्यकारण । आद्यत्व पूर्ण तुज साजे ॥७६॥

अविद्येच्या महारात्रीं । अडकलों होतों मोहअंधारीं ।

तेथूनि काढावया बाहेरीं । आणिकांची थोरी चालेना ॥७७॥

तेथ तुझेनि वचनभास्करें । नासोनि शोकमोह अंधारें ।

मज काढिलें जी बाहेरें । चमत्कारें संनिधीं तुझ्या ॥७८॥

तुझिये संनिधीपाशीं । ठाव नाहीं अविद्येसी ।

तेथ मोहममता कैसी ग्रासी । हृषीकेशी तुज असतां ॥७९॥

अंधारी राती अतिगहन । तेथ शीतें पीडिला जो संपूर्ण ।

त्यासी आतुडलिया हुताशन । शीत तम जाण तत्काळ पळे ॥६८०॥

तो अग्नि सेवितां स्वयें सदा । शीततमांची भयबाधा ।

पुढती बाधों न शके कदा । तेवीं गोविंदा संनिधीं तुझ्या ॥८१॥

तेवीं शोकमोहममतेशीं । माया जन बांधे भवपाशीं ।

ते तुझिये संनिधीपाशीं । जाती आपैसीं हारपोनी ॥८२॥

मरणजन्मां अपाये । मागां अनेक सोशिले स्वयें ।

ज्यासी तुझी संनिधि होये । त्यासी तें भवभये समूळ मिथ्या ॥८३॥

तुझे संनिधीपाशीं जाण । समूळ मायेचें निर्दळण ।

तेचि अर्थीचें निरुपण । उद्धव आपण सांगत ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel