अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः, सहस्त्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः ।

अन्योऽन्यमासाद्य मदान्धकारिता, जध्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम् ॥१७॥

यादवकुळीं बळें अधिक । निशठादि उल्मुकादिक ।

शतजित्सहस्त्रजिद्भानुमुख्य । हेही युद्धीं देख खवळले ॥२९॥

मद्यपानें अतिगर्वित । कृष्णमाया हरिलें चित्त ।

महामोहें केले भ्रांत । सुहृदां घात स्वयें करिती ॥१३०॥

ब्रह्मशापाची केवढी ख्याती । बंधु बंधूंतें जीव घेती ।

कृष्णमाया पाडिले भ्रांतीं । युद्ध स्वयातीमाझारीं ॥३१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel