क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठः ।

क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्स्वजनोज्झितः ॥३८॥

त्याचें पूर्ववृत्त जे जाणती । ते अपमानूनि निंदिती ।

पूर्वी कदर्यू याची ख्याती । हा आम्हांप्रती संन्यास मिरवी ॥४५॥

येणें सूक्तासूक्तीं संचिलें धन । अधर्में वित्त झालें क्षीण ।

स्वजनीं सांडिला दवडून । पोटासी अन्न मिळेना ॥४६॥

अन्न मिळावया पोटासी । झाला कपटवेष संन्यासी ।

लाज नाहीं या निर्लज्जासी । योग्यता आम्हांसी दावितां ॥४७॥

पूर्वीलागूनि हा वंचकू । आतां झाला संन्यासी दांभिकू ।

याचें मत नेणे हा भोळा लोकू । महाठकू दृढमौनी ॥४८॥

हो कां बहुरुप्याचीं सोंगें जैसीं । तेवीं हा उत्तमवेषें संन्यासी ।

होऊनि ठकूं आला आम्हांसी । मारितां यासी दोष नाहीं ॥४९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel