कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ ।

नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिषाम् ॥४९॥

काळनदीचा महावेगु । सूक्ष्मगती वाहतां वोघू ।

तेथ भूततरंगा जन्मभंगु । देखतांचि जगु नेदेखे ॥५२०॥

जराजर्जरित जाण । वाहतां नदीमाजीं वोसण ।

षड्‌विकार तेचि परिपूर्ण । भंवरे दारुण भंवताति ॥२१॥

बाल्यतारुण्यांचें खळाळ । वार्धक्याचें मंद जळ ।

जन्ममरणांचे उसाळ । अतिकल्लोळ उठती ॥२२॥

वोघवेगाच्या कडाडी । पडत आयुष्याची दरडी ।

स्वर्गादि देउळें मोडी । शिखरींचे पाडी सुरेंद्र ॥२३॥

तळीं रिचावितां घोगें । पाताळादि विवरें वेगें ।

नाशूनियां पन्नगें । अंगभंगें आडिमोडी करी ॥२४॥

ऐशिया जी काळवोघासीं । घडामोडी भूततरंगांसी ।

होतसे अहर्निशीं । तें कोणासी लक्षेना ॥२५॥

जैं महाप्रळयीं मेघु गडाडी । तैं पूर चढे कडाडी ।

ब्रह्मादिक तरुवर उपडी । समूळ सशेंडी वाहविले ॥२६॥

जैं आत्यंतिक पूरु चढे । तैं वैकुंठ कैलासही बुडे ।

तेथ काळा रिगू न घडे । हें अवचट घडे एकदां ॥२७॥

अनिवार काळनदीची गती । सूक्ष्म लक्षेना निश्चितीं ।

ते सूक्ष्मगतीची स्थिती । अतिनिगुतीं परियेसीं ॥२८॥

दीपु तोचि तो हा म्हणती । परी शिखा क्षणक्षणा जाती ।

ते लक्षेना सूक्ष्मगती । अंतीं म्हणती विझाला ॥२९॥

प्रत्यक्ष प्रवाहे गंगाजळ । ते काळींचे म्हणती बरळ ।

तैशी काळगती अकळ । लोक सकळ नेणती ॥५३०॥

प्रत्यक्ष पाहतां देहासी । काळ वयसेतें ग्रासी ।

बाल्य-कौमारतारुण्यांसी । निकट काळासी न देखती ॥३१॥

अलक्ष्य काळाची काळगती । यालागीं गुरु केला गभस्ती ।

त्यापासोनि शिकलों स्थिति । तेही नृपति परियेसीं ॥३२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी