एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मनि ।

उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे ॥२१॥

नित्यमुक्त अव्ययो । स्वरूप जाणावया पहा हो ।

ज्याचा लागला दृढ भावो । आन आठवो नाठवे ॥३९॥

ऐसी मज जाणावयाची अवस्था । त्या नांव बोलिजे जिज्ञासता ।

माझे प्राप्तीलागीं सर्वथा । पांडित्यमान्यता तो नेघे ॥६४०॥

देहादि अध्यासू आपुल्या ठायीं । श्रवणें मननें मिथ्या केला पाहीं ।

दृढ विश्वास गुरूच्या पायीं । पूर्णब्रह्माच्या ठायीं निर्धारू ॥४१॥

तेथ पुढारीं चालावया वाट । भगवद्‍भजनीं अतिउद्‍भट ।

कां सांडोनि कर्मकचाट । ध्याननिष्ठ तो होय ॥४२॥

तेथ ध्येय ध्याता ध्यान । न दिसे त्रिपुटीचें भान ।

कोंदलें चैतन्यघन । वस्तु सनातन तो पावे ॥४३॥

तेथ कैंचा कर्ता क्रिया कर्म । फिटला नानात्वाचा भ्रम ।

सबाह्य कोंदलें परब्रह्म । जाला उपरम गुरुकृपा ॥४४॥

सर्वगत सर्वकाळ । सर्वदेशीं सर्वीं सकळ ।

वस्तु असे जें केवळ । तेथ निश्चळ निजबोधू ॥४५॥

ऐसिये वस्तूची धारणा । ज्याचेनि न करवे जाणा ।

तरी सुगम उपाया आना । एक विचक्षणा सांगेन ॥४६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी