कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ ।

कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्समाः ॥५३॥

कपोतीचें स्नेह गोड । धरोनी स्त्रीसुखाची चाड ।

वनीं वृक्ष पाहोनियां गूढ । करी नीड कपोता ॥५२॥

तेणें वनचरें वनस्थळीं । नीडामाजीं स्त्रीमेळीं ।

वासु केला बहुकाळीं । भार्ये जवळी भूलला ॥५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel