अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये ।

नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥१७॥

प्रथम शिणावें द्रव्य जोडितां । दुसरें शिणावें तें वाढवितां ।

द्रव्य जरी झालें उत्कर्षतां । तरी लोभ सर्वथा पुरे न म्हणे ॥९२॥

द्रव्यालागीं भावार्थतां । जैसी कष्टती सर्वथा ।

तैसा जरी कष्टे परमार्था । तैं ब्रह्म तत्त्वतां खेळणें होय ॥९३॥

एवं कष्टीं जोडल्या द्रव्यासी । रक्षणीं अतिचिंता मानसीं ।

अतिशय लागली जीवासी । अहर्निशीं धुकधुकी ॥९४॥

स्त्री पुत्र हो माता पिता । त्यांसी पातिजेना सर्वथा ।

आपणाहूनि परता । विश्वासू अर्था मानेना ॥९५॥

विसरोनियां निजघाता । चोरापासोनि राखे वित्ता ।

वित्तरक्षणीं निजचिंता । तिन्ही अवस्था एकाग्र ॥९६॥

ऐसी एकाग्रता करुनी । जरी लागता भगवद्भजनीं ।

तरी वश्य होता चक्रपाणी । अर्धक्षणीं साधका ॥९७॥

उचितानुचित विवाहासी । द्रव्य वेंचितां उदरासी ।

अतिशय होय कासाविसी । धनव्ययो त्रासासी उपजवी ॥९८॥

एवं जोडूनि रक्षितां द्रव्यासी । अवचटें नाश होय जैं त्यासी ।

ते अतिभ्रम चढे मानसीं । होती धनपिशीं बद्धक ॥९९॥

द्रव्यार्जनीं वसे प्रयास । द्रव्यरक्षणीं चिंतेचा वास ।

द्रव्यव्ययीं वळसा त्रास । भ्रमाचा रहिवास धननाशीं ॥२००॥

आदिमध्यावसानीं पाहीं । द्रव्य तें समूळ अपायी ।

तेथ सुखाचा लेश नाहीं । हें ऐसें पाहीं मज जाहलें ॥१॥

आयास-त्रास-चिंतेसहित । धनापाशीं भ्रम नांदत ।

अर्थ तितुका अनर्थयुक्त । तोचि अर्थ स्वयें सांगे ॥२॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी