भगवान् ज्ञातसर्वार्थ इश्वरोऽपि तदन्यथा ।

कर्तुं नैन्छद्विप्रशापं कालरुप्यन्वमोदत ॥२४॥

कोणी न सांगतां हें पेखणें । जाणितलें सर्वज्ञें श्रीकृष्णें ।

परी द्विजशापु अन्यथा करणें । हें निजमनें स्पर्शेना ॥८७॥

म्हणाल हें नव्हेल त्यासी । पालटवेना द्विजशापासी ।

जो निमाल्या आणी गुरुपुत्रासी । कृष्ण कळिकाळासी नियंता ॥८८॥

पाडूनि कळिकाळाचे दांत । देवकीचे गतगर्भ आणीत ।

ईश्वरा ईश्वरु श्रीकृष्णनाथ । जाणे सर्वार्थनिजसिद्धी ॥८९॥

निद्रा न मोडितां तिळभरी । मथुरा आणिली द्वारकेभीतरी ।

श्रीकृष्ण काय एक न करी । तोही ममता न धरी कुळाची ॥३९०॥

निजकुळक्षयो जर्‍ही आला । तर्‍ही अन्यथा न करी ब्राह्मणबोला ।

ब्राह्मणें पांपरा जरी हाणितला । तो हृदयीं धरिला पदांकु ॥९१॥

तेंचि श्रीवत्सलांछन । सकळ भूषणां भूषण ।

हृदयीं मिरवी श्रीकृष्ण । यालागीं पूर्ण ब्रह्मदेवो ॥९२॥

श्रीकृष्ण शिरीं वंदी ब्राह्मन । अन्यथा न करी ब्राह्मणवचन ।

यालागीं ’ब्रह्मण्यदेवो’ पूर्ण । वेद बंदीजन वर्णिती ॥९३॥

ब्राह्मणरुप स्वयें श्रीहरी । यालागीं ब्राह्मणांचा कैवारी ।

कुळक्षयो जाहला जरी । तरी द्विजांवरी क्षोभेना ॥९४॥

ऐकोनि ब्राह्मणांचा शापु । न धरी मोहाचा खटाटोपु ।

म्हणे सिद्धी गेला कृतसंकल्पु । कुलक्षयानुरुपु संतोषे ॥९५॥

यापरी श्रीगोविंदु । काळरुपी मानी आनंदु ।

कुळक्षयाचा क्षितिबाधु । अल्पही संबंधु धरीना ॥९६॥;

पूर्ण संतोष श्रीकृष्णनाथा । पुढील अध्यायीं ज्ञानकथा ।

अतिरसाळ स्वानंदता । अवधान श्रोतां मज द्यावें ॥९७॥

जेथें नारद आणि वसुदेवा । संवाद होईल सुहावा ।

जनक आणि आर्षभदेवां । प्रश्नोत्तरीं जीवा स्वानंदु दाटे ॥९८॥

हे रसाळ ब्रह्मज्ञानमातु । चाखवीन निजपरमार्थु ।

एका जनार्दना विनवितु । श्रोते कृपा करितु अर्थावबोधें ॥३९९॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे परमहंसंहितायां

एकाकार-टीकायां विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

॥श्रीः॥

॥ॐ तत्सत्-श्रीकृष्ण प्रसन्न॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी