ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः ।

उद्यानोपवनाक्रीड पुरमंदिरकर्मणि ॥३८॥

मूर्ति निपजवावी वरिष्ठ । नेटुगी देटुगी चोखट ।

साधुमुखें अतिनिर्दुष्ट । घवघवीत साजिरी ॥८३॥

मूर्ति करावी अतिसुरेख । कृश न करावी अधोमुख ।

स्थूल न करावी ऊर्ध्वमुख । रडकी दुर्मुख न करावी ॥८४॥

अंग स्थूळ वदन हीन । मूर्ति न करावी अतिदीन ।

खेचरी भूचरी जिचे नयन । विक्राळ वदन न करावी ॥८५॥

अंग साजिरें नाक हीन । वरदळ चांग चरण क्षीण ।

मोदळी बुदगुली ठेंगणें ठाण । अतिदीर्घ जाण न करावी ॥८६॥

मूर्ति साजिरी सुनयन । सम सपोष सुप्रसन्न ।

अंगीं प्रत्यंगीं नव्हे न्यून । सुचिन्ह सुलक्षण सायुध ॥८७॥

पाहतां निवे तनमन । देखतां जाय भूकतहान ।

घवघवीत प्रसन्नवदन । कृपालक्षण सुकुमार ॥८८॥

जे देखतांचि जीवीं जडे । अतिशयें सर्वांसी आवडे ।

पाहों जातां निजनिवाडें । पूरु चढे प्रेमाचा ॥८९॥

ईषत् दिसे हास्यवदन । अतिशयेंसी सुप्रसन्न ।

जिचेनि घवघवाटें निवे मन । प्रतिमा संपूर्ण ती नांव ॥१२९०॥

तेथें मेळवूनि साधुश्रेष्ठां । अग्न्युत्तारण करावें निष्ठा ।

चक्षून्मीलन प्राणप्रतिष्ठा । करावी वरिष्ठाचेनि हातें ॥९१॥

देवालय करावें गहन । वन उद्यान उपवन ।

खेंडकुलिया विश्रामस्थान । आराम जाण करावे ॥९२॥

नाना जातींचे वृक्ष तें वन । फळभक्ष वृक्ष तें उपवन ।

पुष्पवाटिका तें उद्यान । कृष्णार्पण पूजेसी ॥९३॥

हाट हाटवटिया चौपासी । नगर वसवावें देवापाशीं ।

वेदाध्ययन शास्त्रश्रवणेंसी । अहर्निशीं कीर्तनें ॥९४॥

इतुकें करावया असमर्थ । श्रद्धा आहे परी नसे वित्त ।

तरी साह्य मेळवूनि असमर्थ । मद्‍भावयुक्त करावें ॥९५॥

कां मेळवूनि भगवद्‍भक्त । त्यांत श्रद्धाळू जे वित्तवंत ।

भावपूर्वक दिधल्या वित्त । तेणें हें समस्त करावें ॥९६॥

देउळीं करूनि मूर्तिप्रतिष्ठा । परतोनि न वचे जो त्या वाटा ।

तो आळशी जाणावा करंटा । नव्हेचि चोखटा भावाचा ॥९७॥

जो करूं जाणे मूर्तिप्रतिष्ठा । धन वेंचून भावार्थी मोटा ।

नीचसेवा तो माझा वांटा । झाडितां खरांटा न संडी ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी