हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया ।

यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः ॥३०॥

न मानूनि वेदविधानासी । पशुहननीं क्रीडा ज्यांसी ।

अविधी मारूनि पशुंसी । मिरविती श्लाघेसी यज्ञिकत्वें ॥११॥

अविधीं करूनि जीवहनन । तेणें पशूनें करिती यज्ञ ।

पितृदेवभूतगण । करिती यजन सुखेच्छा ॥१२॥

बाबडें बीज पेरिल्या शेतीं । पिकास नाडले निश्चितीं ।

शेखीं निजबीजा नागवती । राजे दंडूनि घेती करभार ॥१३॥

तैशी अविधी यज्ञिकांची गती । स्वर्ग स्वप्नींही न देखती ।

थित्या नरदेहा नागवती । शेखीं दुःख भोगिती यमदंडें ॥१४॥

वृथा पशूंस दुःख देती । तेणें दुःखे स्वयें दुःखी होती ।

ऐशी यज्ञिकांची गती । आश्चर्य श्रीपती सांगत ॥१५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी