तेभ्यः समभवत्सूत्रं महान्सूत्रेण संयुतः ।

ततो विकुर्वतो जातो योऽहङकारो विमोहनः ॥६॥

ते तिनी गुण भिन्न भिन्न । भिन्नपणें वाढी समान ।

त्या नांव सूत्र प्रधान । क्रियाशक्ति जाण या नांव ॥९॥

क्रियाशक्तीस जडपण । तेथ चेतनात्मक उपजे ज्ञान ।

तेंचि महत्तत्त्व नांव जाण । भिन्नाभिधान या हेतू ॥११०॥

महत्तत्त्व आणि प्रधान । दोहींचें रुप एकचि जाण ।

तेथ क्रिया आणि स्फुरे ज्ञान । यालागीं नांवें भिन्न दोहींचीं ॥११॥

क्रियायुक्त जें स्फुरे ज्ञान । तेथ चेतवे अभिमान ।

त्रिगुणीं अहंकार पूर्ण । ते ठायीं जाण उठावे ॥१२॥

अहं खवळल्या दारुण । शिवासी विसरवी शिवपण ।

देहात्मवादें भुलवी पूर्ण । जन्ममरण भोगवी ॥१३॥

त्या अहंकाराची मोहक शक्ती । भवभ्रमें पाडी भ्रांती ।

अहंकाराची विकारउत्पत्ती । स्वयें श्रीपती सांगत ॥१४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी