श्रीउद्धव उवाच ।

यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ।

ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३१ ॥

उद्धव म्हणे कमळनयना । मुमुक्षु करिती तुझिया ध्याना ।

त्या ध्यानाची ध्यानलक्षणा । जगज्जीवना मज सांगें ॥९८॥

तें सगुण कीं निर्गुण । कोण रूप कैसा वर्ण ।

तें अवघेंही संपूर्ण । कृपा करून मज सांगा ॥९९॥

जेथ रिघतां नुबगे मन । ज्याचें अत्यंत गोडपण ।

जें तुजही आवडतें जाण । तें मज ध्यान सांगावें ॥४००॥

ऐकोनि उद्धवाचा प्रश्न । सांगावया उत्तम ध्यान ।

पूर्वपीठिका आसन । प्राणायामलक्षण सांगत ॥१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी