श्रीउद्धव उवाच ।

यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ।

ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि ॥ ३१ ॥

उद्धव म्हणे कमळनयना । मुमुक्षु करिती तुझिया ध्याना ।

त्या ध्यानाची ध्यानलक्षणा । जगज्जीवना मज सांगें ॥९८॥

तें सगुण कीं निर्गुण । कोण रूप कैसा वर्ण ।

तें अवघेंही संपूर्ण । कृपा करून मज सांगा ॥९९॥

जेथ रिघतां नुबगे मन । ज्याचें अत्यंत गोडपण ।

जें तुजही आवडतें जाण । तें मज ध्यान सांगावें ॥४००॥

ऐकोनि उद्धवाचा प्रश्न । सांगावया उत्तम ध्यान ।

पूर्वपीठिका आसन । प्राणायामलक्षण सांगत ॥१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel